- Først skal vi hjelpe ett barn, deretter skal vi hjelpe ett til og slik skal vi fortsette.